Partiolippukunta Helsingin Kotkat ry:n sääntömääräinen vaalikokous järjestetään lippukunnan kololla 24.8.2020 klo 18 alkaen. Kokouksessa on äänioikeus kaikilla lippukunnan varsinaisilla jäsenillä. Muutkin ovat totta kai tervetulleita paikalle!

Kokouksen esityslista:

1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen järjestäytyminen
  -  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
  -  Valitaan kokoukselle sihteeri
  -  Valitaan kaksi(2) pöytäkirjantarkastajaa
  -  Valitaan kaksi(2) ääntenlaskijaa
  -  Valitaan pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden varahenkilöt
3.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  Työjärjestyksen hyväksyminen
  -  Pohjaesityksenä esityslista
5.  Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen toimikaudelle 2020-2021
6.  Hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2020-2021
7.  Muiden hallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 2020-2021
8.  Muiden toimihenkilöiden valinta toimikaudelle 2020-2021
9.  Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2020-2021
10.  Muut esille tulevat asiat
11.  Kokouksen päättäminen

Vaalikokouksen käsiteltäväksi jätettävät asiat on ilmoitettava kaksi tuntia ennen varsinaisen kokouksen alkamista.

Terveisin

Ikra Sheikh

Lippukunnanjohtaja