Helsingin Kotkien kannatusyhdistyksen vuosikokous pidetään 26.9. klo 19 kololla osoitteessa Saariselänkuja 1E. Tervetuloa!

1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokouksen järjestäytyminen
    a. Puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
8. Jäsenmaksusta päättäminen
9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminena.2-10, joista yksi lippukunnanjohtaja
10. Hallituksen puheenjohtajan valinta
11. Hallituksen jäsenten valinta
12. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinta
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen